• СТОМАНА ИНДЪСТРИ 

 • АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 

 •  КЦМ 

   

   

 • СОФИЯ МЕД

 • АЛКОМЕТ 

 • ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ

 • ОГНЯНОВО - К 

 • ПРОМЕТ СТИИЛ

БАМИ

Българска асоциация на металургичната индустрия

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия

 • Годишното Общо събрание на БАМИ

  Управителният съвет на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) свиква редовно Общо събрание на сдружението на 17.09.2020 год. от 13:00 часа в  конферентната зала на „Нипроруда”, гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 205 при при следния ДНЕВЕН РЕД:

  - Отчет за дейността на Управителния Съвет (УС) на БАМИ за 2019 год.

  - Доклад на Контролния Съвет (КС) за финансовото състояние  през 2019 год.

  -...

 • КЦМ 2000 АД ОБЯВЯВА КОНКУРС За СЕДЕМ стипендии по 400 лв. месечно за всяка от тях и за една академична учебна година ( 2020 /2021 год.)

  Кой може да кандидатства?

  Ако сте студент редовна форма на обучение, за придобиване на висша образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ и сте положили успешно всички изпити от предходните години, с успех не по-нисък от Мн. добър 4.50; нямате навършени 25 години и сте български гражданин.

  Как да кандидатствате?

  С есе на тема „Ролята на цветните метали за съхранението на енергия“ или „Индустрия 4.0. и...

 • Аурубис България дарява 1.52 млн. лв. за социални проекти в общините Златица и Пирдоп в Средногорието

  Компанията осигурява 1.36 млн. лв. по партньорски програми с двете общини. Отделно са предоставени и 160 хил. лв. за болницата в Пирдоп.

  Приоритети в целевата дарителска програма на „Аурубис България“ за региона са подкрепа за възстановяване на образованието, културата, здравословния начин на живот и спорта, социалните дейности след края на кризата с Covid-19.

    

  Даряват се средства за подобряване на условията за медицинско обслужване в селата Карлиево,...

Информационен календар

Информационен календар на БАМИ за месец август 2020 година

Изтегли
Архив

Сертификати за произход