• СТОМАНА ИНДЪСТРИ 

 • АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 

 •  КЦМ 

   

   

 • СОФИЯ МЕД

 • АЛКОМЕТ 

 • ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ

 • ОГНЯНОВО - К 

 • ПРОМЕТ СТИИЛ

БАМИ

Българска асоциация на металургичната индустрия

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия

 • Металургичната индустрия отбеляза националния празник Деня на металурга

  Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и Аурубис България отпразнуваха исторически момент, като отбелязаха 60 години от първото честване на своя професионален празник - Деня на металурга в България, и 65-годишнината от откриването на медодобивния завод край Пирдоп и Златица. На събитието, на което присъстваха министър-председателят на Република България акад. Николай Денков, министърът на икономиката Богдан Богданов и министърът на околната среда и водите Юлиан Попов, бе подчертан значителният принос на металургичната индустрия за...

 • Кръгла маса „Европейски регламенти за нулеви емисии. Да превърнем предизвикателствата пред България в успешен път за развитие”

  МЕТАЛУРГИЯТА ПО ПЪТЯ НА ПРЕХОДА

  ПОВЕЧЕ МЕТАЛИ ЗА  ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА И ЦИФРОФИЗАЦИЯТА

   

  Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), която представлява производителите на черни и цветни метали и металургични продукти, в партньорство с европейски и национални структури инициира действия за приемане на план и пътна карта за прехода на България към дигитална и екологична икономика.

 • ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

  Българска асоциация на металургичната индустрия проведе своето редовно годишното Общо събрание. За председател на ОС беше избран г-н Петър Гаджев от Аурубис България.

  Гости на събитието бяха представители от БСК,  асоциираните членове на БАМИ от Университети – Химикотехнологичен и металургичен университет и Русенски университет „Ангел Кънчев“ и социалните партньори СФ „Металици“ към КНСБ.

  Приветствие към участниците направиха  г-н Добри Митрев...

Информационен календар

Информационен календар на БАМИ

Изтегли
Архив

Сертификати за произход