На фокус

Писмо на БАМИ, относно призив на европейската металургична промишленост за нов индустриален план за „Зелената сделка”

 |  Прочетено: 764

ДО                                                                                                   

 

ГОСПОДИН ГЪЛЪБ ДОНЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р.БЪЛГАРИЯ

 

Копие: ГОСПОДИН НИКОЛА СТОЯНОВ

              МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българската металургична индустрия е важен за икономиката сектор, който през годините постигна устойчиво развитие, добра конкурентоспособност и осигурява над 14 % от стоковия износ.  Тя е фактор и в рамките на ЕС, заемайки шесто място по обем на произведени цветни метали от всички страните-членки.

Металите са основните суровини за осъществяване на дигиталния и енергиен преход. Декарбонизацията и изпълнението на плановете за производство на слънчеви панели, батерии, водород, чипове и други стратегически технологии изискват сигурно и отговорно снабдяване с метали и минерали, включително и нови, с ограничени наличности в световен мащаб. В този процес на глобална трансформация България има шанс да участва със своята металургична продукция, да продължи устойчиво да се развива и да бъде двигател на индустриален растеж.

                         Европейската металургична индустрия приветства целите на „Зелената сделка” и подкрепя нейното изпълнение, основано на  отговорно произведените от нея  метали. Но има опасения, че за климатичният преход  през 2030 г. ще има недостиг на ключови метали, поради забавяне на инвестициите по веригите на преработка и застрашеното производство от енергийната криза. Европа днес е по-малко привлекателно място за инвестиране от конкурентните региони, не само заради високите цени на енергията, но и от други фактори, като допълнителни регулаторни разходи, несигурност и липса на съгласуваност между отделните политики, приетите субсидии в САЩ и нелоялната конкуренция от трети страни.

По тези проблеми европейската организация на производителите на цветни метали EUROMETAUX  изпрати писмо до г-жа  Урсула Фон дер Лайен, Президент  и г-н Бретон Вестагер, Изпълнителен вицепрезидент, в което призовават Европейската комисия да разработи силен индустриален план и политика за запазване на технологичното лидерство и суровинната независимост на Европа. Трябва да се осигурят достатъчно добри условия за инвестиране в технологии и конкурентоспособност на металните суровини с приложение в  „чиста” енергия. Настоява се за  опростени и гъвкави правила за държавна помощ  и нова дългосрочна визия,  която да преоцени свързаните с промишлеността на ЕС политики.

 

В писмото се препоръчва:

- приемане на общи цели и стимули по цялата веригата на производство (добив, преработка, рециклиране);

- финансова подкрепа за всички стратегически метални доставки;

- спешно намаляване на цените на електрическата енергия;

- подобряване на действащата времева рамка за смекчаване на въздействието от кризите и гарантиране на нейното прилагане от ДЧ, с цел възстановяване на застрашените сектори;

- регулаторна предвидимост в законодателството по климата, управлението на химикалите (REACH), търговките защити и др. 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е национално представителна работодателска организация на производителите на метали и е активен член на EUROMETAUX. Предприятията-членове на БАМИ подкрепят изпратеното до ЕК писмо и направените в него предложения. Считат, че България, като страна с развита металургична индустрия трябва да има активна политика за запазване и развитие на съществуващите мощности, да има принос в изпълнението на предстоящите глобални промени.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с изложеното по-горе и приложеното писмо от EUROMETAUX, Управителният Съвет на БАМИ  се обръща към Вас с молба, представителите на  Правителството при участие в съответните структури към ЕК да подкрепят предложението за нов индустриален план и направените препоръките. За индустрията на Европа са необходими инвестиции и бизнес-среда, които да гарантират конкурентно производството на собствени метали и продукти за зеления преход.

Надяваме се, че като страна с развита базова индустрия за добив, преработка и рециклиране на метални суровини, България ще участва активно за формиране на европейските политики, осигуряващи необходимите суровини за новия амбициозен план за развитие с „нулеви” емисии.

Европа се нуждае от инвестиции по цялата верига за чиста енергия и поддържане в експлоатация на важните за тази цел стратегически производства. Като представители на тези производители изразяваме готовност да обсъдим съвместно поставените теми и намиране на правилните решения.

 

 

С уважение,

 

 

НИКОЛА РАНГЕЛОВ

Председател на УС на БАМИ