На фокус

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАМИ

 |  Прочетено: 1881  | 

Българска асоциация на металургичната индустрия проведе своето редовно годишното Общо събрание. За председател на ОС беше избран г-н Петър Гаджев от Аурубис България.

Гости на събитието бяха представители от БСК,  асоциираните членове на БАМИ от Университети – Химикотехнологичен и металургичен университет и Русенски университет „Ангел Кънчев“ и социалните партньори СФ „Металици“ към КНСБ.

Приветствие към участниците направиха  г-н Добри Митрев  - Председател на БСК, г-н Васил Яначков - президент на СФ „Металици“ и  доц. др. инж. Димитър Димитров – декан на МТФ към РУ.

Общото събрание прие доклада на УС за работата през 2022 г., освободи от отговорност членовете на УС и на КС и прие Бюджета и Основни направления за работа през 2023 год.