На фокус

КЦМ АД и Енери сключват 12-годишно партньорство за зелена енергия

 |  Прочетено: 1101

Водещият производител на олово и цинк в Югоизточна Европа КЦM АД сключва договор за покупко-продажба на електроенергия с оператора на възобновяеми енергийни активи Enery за 12-годишен период, считано от 2024 г. КЦМ АД е енергоинтензивно предприятие с годишна консумация на електрическа енергия в размер на близо 400 000 MWh базова енергия. При тази характеристика на консумация е възможно да се реализира балансиран микс от енергийни източници, така че да се постигне в оптимална степен устойчивост при доставките на енергия.

 

За КЦМ АД това сътрудничество означава значителен скок напред по отношение на екологичната, социална и управленска стратегия на компанията. Подсигурявайки възможността за снабдяване със зелена електроенергия от новата електроцентрала на Enery в България, компанията засилва непоколебимия си ангажимент към обществото и опазването на природата.

 

Най-новата българска слънчева електроцентрала на Enery, разработена от съвместното дружество Енери Елемент, отразява целта на компанията да доставя чиста и достъпна енергия на бизнеса. С очакваното годишно производство от близо 200 000 MWh, новият актив предлага на индустриалните партньори възможност да подобрят своите практики за устойчивост, като същевременно оптимизират и декарбонизират разходите си за енергия. Договорът за доставка на зелена енергия включва редица предимства, включително дългосрочна предвидимост на разходите за елекрическа енергия, намален въглероден отпечатък и персонализирани споразумения, съобразени с изискванията на клиента. Разрастващото се портфолио на Enery позволява на компанията да предлага зелени решения на бизнеса в Централна Европа.

 

„Ние считаме, че партньорството с Enery е ползотворен бизнес подход за постигане на устойчив и дълготраен ефект от прилагането на зелени решения. Взаимодействието между отговорни енергийни консуматори и компетентни доставчици и производители на зелена енергия е в основата на постигането на целите за чиста енергия на ЕС. Този договор ще даде възможност всяка една страна да развие собствената си компетентност и знание за постигане взаимно полезни бизнес и ESG цели", подчерта Иван Добрев, изпълнителен директор на КЦМ АД. "Убедени сме, че днес заедно с Enery тръгваме уверено към изпълнението на един успешен зелен проект в България, който ще започне да доставя чиста енергия през следващата година. Уверени сме, че в рамките на жизнения си цикъл проектът ще се превърне в еталон за най-добри бизнес практики при прилагането на екологични решения в ЕС."

 

„Горди сме да обединим усилията си с КЦМ АД и да им предложим дългосрочна, надеждна и конкурентна зелена енергия. Сътрудничеството ни демонстрира как бизнесите могат да се обединят, за да постигнат енергийна стабилност и устойчиви дейности за опазване на околната среда“, коментира Северин Въртигов, регионален мениджър и главен търговски директор на Enery . „Нашата мисия е да доставяме надеждна и достъпна зелена електроенергия и това партньорство с КЦМ АД напълно съответства на визията ни.“

 

"Радваме се, че имаме възможността да доставим качествен соларен проект на един от водещите енергоинтензивни консуматори в региона. Това споразумение бележи важен етап в прехода към устойчива и нисковъглеродна индустрия в България и Югоизточна Европа ", заяви Никола Газдов, директор на Enery Element. "Оставаме ангажирани за реализирането на партньорства, които дават тласък на енергийния преход чрез разработване на възобновяеми енергийни проекти с положително въздействие върху околната среда и обществото", допълни Газдов.