На фокус

ЕК с нова стратегическа програма за периода 2024 – 2029 г.

 |  Прочетено: 132

В резултат на обединените усилия на европейските и национални организации на базовите индустрии и в отговор на приетата на 20 февруари 2024 г. Декларация от Антверпен http://antwerp-declaration.eu/, в заключенията на  Европейския съвет  от  27 юни т.г  euco-conclusions-27062024-en.pdf (europa.eu) и представената от ЕК Нова стратегическа програма 2024 – 2029 г. 2024_557_new-strategic-agenda.pdf (europa.eu), призивът за  конкурентоспособност на индустрията е поставен на челно място в европейския дневен ред.

В пътната карта за работа на Съвета се предвижда ЕК да представи до пролетта на 2025 г. задълбочен преглед на политиките по следните четири направления:

  1. i) ценности, включително защита на върховенството на закона;
  2. ii) гарантиране на  дългосрочна конкурентоспособност, просперитет и лидерство на ЕС на глобалната сцена и укрепване на стратегическия суверенитет;
  • iii) бюджет, включително в контекста на многогодишната Финансова рамка, отразяващ тези приоритети;
  1. iv) управление, способност за действия при все по-сложната геополитическа реалност.

 

Българската асоциация на металургичната индустрия още през м. февруари 2024 г. се присъедини към индустриалните асоциации и представителите на европейската индустрия, които подкрепят Декларацията от Антверпен.

БАМИ и социалните партньори СФ „Металици“ – КНСБ и НФ „Металургия“ КТ Подкрепа в съвместно изявление призоваха Правителството на Р. България и народните представители на основа предложените в Декларацията от Антверпен действия да приемат Национална индустриална сделка  с план за декарбонизация, които да гарантират достойно участие на страната в европейската трансформация и разгръщане реалния потенциал на базовите енергоинтензивни и структуроопределящи за икономиката индустрии.